SPOLEČNÉ NEBE

podpora zážitkové a poznávací turistiky v příhraničním regionu

 

 V příhraničním regionu na hranicích Slovenské republika a České republiky ještě můžeme najít místa s temnou oblohou a noční krajinu s malým světelným znečištěním. Temná obloha a noční příroda je naším společným přírodním dědictví, které je nutno zachovat, pečovat o něj a s rozumem jej využívat.

 

 

 

Vítejte v horách, pod hvězdnou oblohou!


Hory jsou místem, které využíváme k odpočinku, zlepšení své fyzické i psychické kondice, k rekreaci a k celé řadě dalších aktivit. Hory mohou být různé, stejně jako lidé a místa. Mají však obvykle společné rysy... jsou méně obydlené, je tam méně staveb, více plochy patří přírodě, je tam menší znečištění, jsou ve větší nadmořské výšce.

To vše jsou vhodné rysy k tomu, abychom právě zde mohli vidět něco, na co jsme ve městech a každodenním shonu téměř zapomněli... noční tmu, tmavou noční oblohu, hvězdné nebe a pohodu spojenou s poznáváním a tolik potřebným odpočinkem.

Přemýšleli jsme jak pomoci lidem, kteří se chtějí potěšit z krásy noční oblohy poseté spoustou hvězd, ale také třeba krásnými pohledy na vycházející Měsíc, zapadající Slunce, meteorologické jevy a celou řadu dalších zajímavých úkazů, které můžeme pozorovat. Proto jsme připravili tyto nevšední webové stránky, které jsou součástí většího a dlouhodobého projektu podpory cestovního ruchu a turistiky v příhraniční oblasti.

Na těchto webových stránkách si můžete také stáhnout elektronickou verzi informační brožury Karpatský průvodce za noční oblohou, k jejíž tištěné verzi je k dispozici také otočná mapka noční oblohy.

Věříme, že Vám tito průvodci budou velkou inspirací nejen při nočních toulkách příhraničními horami.

ELEKTRONICKÁ VERZE BROŽURY

 


mapa webu